اَی تو روحت تارانتینو

{برادری از در وارد میشود}

(رو به فروشنده)

- سلام خسته نباشید .

- بفرمایید؟

- لعنتی های بی ابرو را دارید؟

- اهان عوضی های بی سیرتو میگی !

- نه فکر کنم کثافتای ننه مرده رو میگه !

- نه بابا منظورش پدر سوخته های بی پدر !

من: !!!!!!!!!!!

- اشغالهای بی ناموسو میگه ؟!

- اووووو سگ پدرای پدر سگو میگه !

همچنان من: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- عوضی های بی ناموس

- اشغالهای سگ پدر

- بی ناموسای بی سیرتو

- بی پدرای ننه مرده

من: !@#$%^&*)(!

- ببین عزیزم شما داری غلط میگی

- اولا شما خودت غلط میکنی دوما ...

- صبر کنید  صبر کنید ، ببینید یه دفه هست که شمای ننه مرده بی پدر شدید خب ولی یدفه پدرسوخته شدید ، پس در حالت دوم شما ی لعنتی بی ابرو شدید ... حالا باید پیدا کنید اون کثافت بی سیرتی رو که ساعت 9 شب اشغالا رو نمیذاره دم در . افتاد؟

من: !!!!!

اونوقت اونا: {یقه ،کله ، اوووه ، چشم، دماغ، بناگوش،اووووه ،دل، قلوه، سنگدون، اووووووووووووه --------بووووووق----------- اینو نمیشد بگی بالای 18 بود }

من: {حالا فیلمه هنوز تو ایران نیومده ها ببین چگونه جد و اباد خودشونو تارانتینو و سینما و زبان و ادبیات پارسی رو به هم گره میدنا.*}

خلاصه شده معضلی برای خودش این قضیه ،هنوز قضیه ((چشمان نیمه بسته ی باز مونده ی کاملا باز نیمچه بسته ی خواب مونده ی گور به گور شده)) فراموش نشده که... 

اصلانم نمونه هاش کم نیست تو ایران ،همین چند وقت پیش تلویزیون فیلم گمشده!!! رو نشون داد(البته منظورشون بچه اشتباهی بود،یا بچه ی عوضی، یا شایدم بچه ی پدر سوخته!)

{دیوانه ای از قفس پرید ؛ فاخته ای از اشیانه پرید ؛ فاخته ای از قفس پرید ؛ اشیانه ای از دیوانه پرید ؛ قفسی از فاخته پرید؛ یک دیوانه از دیوانه پرید!!!!، بعد همشون باهم پرواز کردن.}

میدونید تقصیر از اینه که اگه اینا{میدونید کیو میگم دیگه} ادم بودن این فیلما بصورت قانونی وارد ایران میشد بعدشم یه شورایی صنفی چیزی با همکاری فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی یه اسم میذاشتن برای فیلم مورد نظر تموم می شد می رفت پی کارش ...

اونوقت مثه حالا بین برادرا نفاق نمی افتاد که دستهای استکبار جهانی هر غلطی خواست بکنه .

حالا هم راهی نیست جز اینکه اسم انگلیسی فیلما روبگیم دیگه.

در اخر لازم میدونم برای اعاده حیثیت از دوستان تارانتینویی و ارامش خیال خودم:

{برادر تارانتینو شما وایسا کنار}

اَی تو روحتون اینا (بازم میدونید کیو میگم دیگه)

 

پ ن*: بعدشم حالا بماچه که طرف تو اسم فیلمش از قصد! غلط املایی داره ،ها! اصلا شاید اون کسی که پوسترو طراحی کرده اشتباه ورزیده است!!.

 

/ 0 نظر / 50 بازدید